010 292 0850 | info@doormaster.fi

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Door Master Oy (Y-tunnus: 2321175-9)
Mäkeläntie 5
13130 Hämeenlinna

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Riina Lehtonen
Puhelin: 044 2758626
Sähköposti: riina.lehtonen (at) doormaster.fi

REKISTERIN NIMI

Door Master Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakas on jättänyt tarjouspyynnön Door Master Oy:n verkkosivujen kautta tai ostanut Door Master Oy:ltä tuotteita tai palveluita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Door Master Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten toimittaminen, arkistointi ja käsittely, laskuttaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Door Master Oy:n asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme, asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on ostanut Door Master Oy:n tuotteita tai palveluita:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Door Master Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Door Master Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Door Master Oy:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Door Master Oy:n hallitsemilla ja salasanasuojatulla palveluissa.

BACK